Tack för att vara med

Hej!

Tack för att du vill vara med!
Du blir medlem efter betalning av medlemsavgiften (SEK 250) på konto hos Handelsbanken nr 6233 – 450 492 621 eller IBAN: SE31 6000 0000 0004 5049 2621.

Ange din e-postadress med betalningen.
Obs! Ange de första 12 tecknen i din e-postadress utan @.

Med vänlig hälsning

Svenska Sköldkörtelföreningen