Tack för att bli patientföreträdare

Hej [F_rnamn]!

Tack för att du vill vara med!

Vi kommer att kontakta dig om nästa utbildningstillfälle är känd.

Med vänlig hälsning

Svenska Sköldkörtelföreningen