Subakut tyreoidit

Inflammation i sköldkörteln

Vad innebär inflammation i sköldkörteln?
Sköldkörteln kan drabbas av en inflammation så att dess funktion påverkas.

Vad är subakut tyreoidit?
Subakut tyreoidit är en form av inflammation i sköldkörteln. Den uppkommer relativt hastigt och kan ha ett samband med en virusinfektion, då inflammationen misstänks vara en reaktion på en övre luftvägsinfektion p g a virus.
I typiska fall har patienten haft en övre luftvägsinfektion ett par veckor före insjuknandet. Vem som helst kan drabbas av subakut tyreoidit.

Vilka är symtomen?
Patienten besväras av smärta och ömhet över sköldkörteln.
Smärtorna strålar ofta upp mot käken, tänderna eller öronen. Feber och allmän sjukdomskänsla är vanligt.
På grund av inflammationen släpper sköldkörteln ut upplagrat hormon. Patienten kan då få symtom på en lätt förhöjning av ämnesomsättningen och känna sig varm och ha hjärtklappning under några veckors tid. Dessa symtom går över när inflammationen läker och hormon inte längre läcker ut från sköldkörteln.
Ibland följs denna läkningsfas av en period med brist på sköldkörtelhormon och övergående lätt sänkt ämnesomsättning. Patienten kan då i stället känna sig trött, håglös och frusen.

Vilket förlopp har sjukdomen?
I de allra flesta fall läker inflammationen av sig själv inom några månader. Sköldkörteln återfår då normal funktion. Bestående underfunktion i sköldkörteln är ovanligt. Ibland kan symtomen blossa upp igen.

Hur ställs diagnosen?
Ofta är patientens symtom och de fynd läkaren gör vid sin undersökning så typiska att de tillsammans med blodprov räcker för att ställa diagnos. Ibland vill läkaren ha ett cellprov från sköldkörteln för undersökning i mikroskop.
I några fall behövs en undersökning av sköldkörtelns förmåga att ta upp jod (isotopundersökning) innan rätt diagnos kan ställas.

Hur behandlas subakut tyreoidit?
I många fall behövs ingen behandling. För att lindra smärta och ömhet kan man använda läkemedel som dämpar smärta och inflammation.
Patienter som har uttalade besvär kan behöva kortison under en tid för att lindra symtomen.
Behovet av medicinering minskar allt eftersom inflammationen avtar.
Om patienten har besvär av förhöjd ämnesomsättning kan man ge läkemedel (s k betablockerare) som minskar hjärtklappning och darrningar.
Vid symtom på låg ämnesomsättning kan bristen på sköldkörtelhormon ersättas med tyroxin i tablettform.
Behandlingen behöver sällan bli långvarig, eftersom denna form av inflammation i sköldkörteln i de flesta fall läker utan bestående skador.