Nyheter

Den senaste informationen om sällsynta sjukdomar och COVID-19 finns på EURORDIS.

COVID-19-pandemin har förvärrat de många utmaningar som människor som lever med en sällsynt sjukdom möter.

Under den första vågen av COVID-19 i Europa stördes tillgången till vården och behandlingen som patienterna litar på, och stress och ångest i det dagliga livet ökade. Pandemin har också förändrat förhållandet mellan människor som lever med en sällsynt sjukdom och sjukvården, vilket öppnat dörrar för mer digitala hälsoalternativ.

Hur har COVID-19 påverkat människor med sällsynta sjukdomar?

En liten förändring i DNA:t avslöjar om en sköldkörteltumör kommer bete sig godartat eller elakartat

Varje år upptäcks 600-700 fall av sköldkörtelcancer i Sverige och cancerformen ökar i västvärlden. Patologen och forskaren Christofer Juhlins har tillsammans med andra forskare upptäckt en mutation som visar om en sköldkörteltumör kommer bete sig godartat eller elakartat. I filmen berättat Christofer om sin forskning, det vardagliga arbete som patolog på klinisk patologi och cytologi på Karolinska universitetssjukhuset och om biobankens viktiga roll vid forskning.

Många vet inte vilken roll patologi och cytologi har i cancervården, därför vill vi öka kunskapen om patologi och lyfta fram aktuell forskning.

Här finns filmen: https://youtu.be/MjDCNhI7nr4

Patientcentrerad konsultation – bra för både patient och läkare

En intressant artikel om hur läkare och patient skulle prata med varandra. Klick här.