Medlem information

Denna information är en onlineresurs med information om terapiområdet “sköldkörtel hos vuxna” och kommer från en webbplats riktad till läkare.
Informationen är baserad på aktuell vetenskaplig litteratur och nationella och internationella riktlinjer samt författarnas kliniska erfarenheter.