Mål och Vision

Sköldkörtelsjukdomar är bland de vanligaste i Sverige. Man tror att 5 till 10% av befolkningen har en mer eller mindre allvarlig sköldkörtelsjukdom. Dessa är bland annat Hashimotos sjukdom, Graves sjukdom och olika former av sköldkörtelcancer.

Svenska Sköldkörtelföreningen vill arbeta för spridning av evidensbaserad information om dessa sjukdomar genom:

  • Att verka för att patienter med sköldkörtelsjukdomar får en så tidig och korrekt diagnos som är möjlig att göra utifrån den medicinska kunskap som finns inom området.
  • Att verka för att patienter med sköldkörtelsjukdomar får tillgång till de behandlingar som anses representera ”Best practice” av den medicinska expertisen inom området och följa utvecklingen kring beslut om ”Rikssjukvård” inom området sköldkörtelsjukdomar.
  • Att erbjuda aktuell information om sköldkörtelsjukdomar på Svenska Sköldkörtelföreningens hemsida www.skoldkortel.se till Svenska Sköldkörtelföreningens medlemmar och till berörd vårdpersonal.
  • Att få upp en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län så att vi kan ansöka om ekonomisk ersättning från Socialstyrelsen i enlighet med SFS 2000:7 och SOSFS 2009:8 till Svenska Sköldkörtelföreningen.
  • Att rekrytera regionala kontaktpersoner och patientföreträdare för Svenska Sköldkörtelföreningen.
  • Att anordna och medverka i möten för patienter och anhöriga tillsammans med specialistläkare inom området sköldkörtelsjukdomar.
  • Att bedriva informationsinsatser för allmänläkare på Vårdcentraler om symptom och evidensbaserad behandlingsalternativ hos patienter med sköldkörtelsjukdomar samt behovet av att remittera dessa patienter till specialistläkare.
  • Att utveckla det internationella samarbetet med patientföreningar som vänder sig till patienter med sköldkörtelsjukdomar inom ramen för Thyroid Federation International.
  • Att bevaka och delta i diskussioner som förs mellan patientorganisationer och läkemedelsindustrin kring kliniska försök och medverka i Advisory Boards.