Levaxin till annat företag

Takeda har idag, 24/4 2020, tillkännagivit att man har ingått ett avtal om att avyttra rättigheterna, äganderätten och intressena till en produktportfölj av icke-kärnprodukter, vilka främst säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Belgien, de baltiska länderna samt Österrike, och som är en del av Takedas affärsområde Europa & Canada till Orifarm Group

Pressmeddelandet rörande tillkännagivandet hittar du här

Produkterna som avyttras som en del av avtalet inkluderar cirka 110 produkter inom terapiområdena andningsvägar, inflammation, hjärta-kärl och endokrinologi], och ingår inte i vår kärnverksamhet. Försäljningen är ett led i Takedas fortsatta ansträngningar för att fokusera på våra kärnverksamhetsområden – gastroenterologi, sällsynta sjukdomar, plasmabaserade terapier, onkologi och centrala nervsystemet. Jag återkommer längre fram med vilka produkter det mer specifikt handlar om.

Som en del av transaktionen kommer Takeda dessutom att överföra två tillverkningsanläggningar belägna i Danmark och Polen till Orifarm Group i samband med affärens genomförande. Takeda är förvissad om att Orifarm Group, ett snabbväxande danskt läkemedelsföretag, är väl lämpad att ge patienter i dessa länder fortsatt tillgång till dessa produkter, vilket har högsta prioritet för Takeda.

Avyttringen av dessa tillgångar är specifika för Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Belgien, de baltiska länderna samt Österrike. Produkterna kommer fortfarande, utanför detta avtal, fortsatt vara tillgängliga genom Takedas lokala enheter inom affärsområdet EUCAN och andra delar av världen. Takeda förblir fortsatt engagerad i Europa och EUCAN-regionen i stort för att hjälpa till att tillgodose ouppfyllda patientbehov, driva framtida tillväxt och säkerställa en hållbar företagsverksamhet.

Det sker ingen omedelbar förändring i hur vi arbetar tillsammans med dig till följd av detta tillkännagivande.
Tillkännagivandet är bara det första steget i processen att överföra dessa framtida avyttrade produkter till Orifarm Group. Transaktionen förväntas vara genomförd i slutet av räkenskapsåret 2020 (sista mars 2021), med förbehåll för uppfyllandet av sedvanliga tillträdesvillkor, mottagandet av nödvändiga regulatoriska godkännanden och, i förekommande fall, uppfyllandet av lokala fackliga krav. Din kontaktperson hos Takeda återkommer till dig inom kort rörande avtalshantering och de steg som behöver tas i samband med affärens genomförande.

Fram till dess kommer dessa produkter att fortsätta ägas och göras tillgängliga av Takeda för patienter i Sverige. Det betyder att dessa produkter förblir en del av Takeda, att villkoren för vårt samarbete förblir desamma samt att du kommer fortsätta arbeta med din nuvarande kontaktperson på Takeda.

Vi är fast beslutna om att säkerställa en smidig övergång för dig

Vi återkommer med uppdateringar under tiden vi arbetar med affärens genomförande, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar. Under tiden går det bra att kontakta mig vid eventuella frågor.

Vi värdesätter vår kontakt och tackar dig för ditt fortsatta stöd i vårt engagemang för patienternas bästa.

Med vänlig hälsning,