Krakow Declaration on Iodine

Länken till Krakow deklarationen som utfärdas från konsortiet EUthyroid – sammanslutning mellan 27 europeiska länder att bekämpa jodbrist och lobba för adekvata åtgärder och monitorerings åtgärder.

Deklarationen undertecknas i Sverige av:

  • Svenska Sköldkörtelföreningen
  • Livsmedelsverket
  • Svenska thyroidea sällskapet
  • Svenska Endokrin Föreningen
  • Svensk föreningen för obstetrik och gynekologi
  • Mödravårdshälsoöverläkanätverket
  • Falksalt
  • JoZo
  • Göteborgs Universitet