Frågor och svar

Vad är Svenska Sköldkörtelföreningen?
Svenska Sköldkörtelföreningen är en patientförening som i första hand vänder sig till personer med sköldkörtelsjukdomar och andra som är berörda av detta.

Måste man vara patient för att bli medlem?
Nej. Alla som är intresserade är välkomna.

Vad kostar det att vara medlem?
250 SEK/år.

Vad får jag för det?
Information finns att hämta på Svenska Sköldkörtelförenings hemsida. Som medlem får du även möjlighet att ansöka om att medverka på vårt slutna forum samt inbjudan till våra patientseminarier samt lokala träffar.

Varför är så många av Svenska Sköldkörtelföreningens medlemmar patienter i Göteborg?
Föreningen bildades i Göteborg år 1993 som Västsvenska Föreningen för Sköldkörtel Patienten och har sedan dess varit nära kopplad till den. Det fanns i den tiden också föreningar för sköldkörtelpatienter i norra Sverige och i Stockholm. Dessa föreningar gav vetenskapligt baserad information till patienter i samarbete med varandra och med sjukhus och läkare.
År 2010 fanns det inga andra föreningar mer för sköldkörtelpatienter det gav evidensbaserad information.
Det beslutades att öppna föreningen för hela Sverige. Namnet ändrades till Svenska Sköldkörtelföreningen.

Kan jag skriva något på Svenska Sköldkörtelföreningens hemsidan?
Ja, det går bra. Kontakta oss på info(at)skoldkortel.se.