Föreningen

iodineSvenska Sköldkörtelföreningen är en rikstäckande, opolitisk, fristående och oberoende patientföreningen med syfte att tillvarata sköldkörtelpatienternas intressen.

Föreningen har funnits sedan 1993.

Svenska Sköldkörtelföreningen vänder sig till patienter med sköldkörtelsjukdomar t.ex. hypotyreos, hypertyreos, sköldkörtelcancer etc. Föreningen är öppen för berörda familjer och vänner, för människor som arbetar med vård av patienter, för forskningspersonal inom området eller andra som har intresse härav.

Den är också öppen för alla som önskar stödja föreningen ideellt, ekonomiskt eller på annat sätt.

Föreningen har till syfte att verka för att underlätta och främja kontakter mellan medlemmarna så att de kan utbyta erfarenheter och stödja varandra, att sprida evidensbaserad information, att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i samhället och att bevaka forskning inom området.

Föreningen vil också stödja medlemmarna och deras anhöriga bl.a. genom mötesverksamhet och olika samtalsformer. Vi förmedlar aktuell medicinsk information om sköldkörtelsjukdomen och de behandlingar som finns att tillgå samt om den forskning som sker på detta område.

Svenska Sköldkörtelförening anordnar medlemsträffar med föredrag kring sköldkörtelsjukdomar, sköldkörtelcancer och om hälso- och friskvård m.m.