Ansvar

Vetenskapliga råd

Svenska Sköldkörtelföreningens Vetenskapliga råd instiftades som en rådgivande funktion i vetenskapliga frågor. Rådet har ingen beslutande funktion, utan kompletterar vår egna medicinska och vetenskapliga kompetens. Rådet fungera också som brygga till nationell hälso- och sjukvård.

Författare

Docent Gertrud Berg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Docent Svante Jansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Professor emeritus Ernst Nyström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Docent Ove Törring, Karolinska Institutet/Södersjukhuset, Stockholm

Med. Dr. Jan Calissendorff, Södersjukhuset, Stockholm

Docent Stig Valdemarsson, Skånes Universitetssjukhus/Lund

Docent Anders Isaksson, Klinisk Kemi Laboratoriemedicin/Skåne

Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 SOLNA, www.takeda.se